Menü

................................................................

Reklam Alanı

Admin
03 Ocak 2020, 19:22:11 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 86 | Yorumlar: 0

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) anlatıyorMELEK CEHENNEMİ ANLATTI

Malik cehennemden iğne deliği kadar bir yer açtı.Oradan iplik inceliğinden siyah bir duman çıktı. O duman bir saat çıksaydı; bütün yeri ve semaları o dumanın karanlığı sarardı. Güneşin, ayın ve diğer aydınlık veren şeylerin ziyası ve nuru görünmezdi; mahvolurdu. Anca...
Admin
21 Aralık 2019, 12:06:17 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 131 | Yorumlar: 1

Jonestown Katliamıİnsan Tapınağı Tarikatı

James Warren "Jim" Jones (13 Mayıs 1931 - 18 Kasım 1978) ABD'li "People's Temple" (Halkın Tapınağı) kilisesinin kurucusu olan vaiz. 1978 yılında Guyana'da kendisi ve müridlerine has kasabası Jonestown'da 911 müridini aynı anda intihar etmeye ikna etmiş ve kendisi de müridleriyle...
Admin
20 Aralık 2019, 09:02:37 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 94 | Yorumlar: 0

İnsanlığın Gördüğü Tek Buzul Çağ: Pleistosen DönemMamutlar buzul çağı ikliminde yaşıyordu.

Pleistosen Çağ, genellikle 2.6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11.700 yıl öncesine kadar süren zaman periyodu arasındaki zaman olarak tanımlanır. Son buzul dönemi olarak da bilinen bu dönemde, gezegenimizin büyük bir bölümü buzu...
Admin
15 Aralık 2019, 15:59:27 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 99 | Yorumlar: 0

ALİMLERE UYMAK VACİBDİRAllah ve Resulünden başkasına itaat etmek şirk ve bid’at iken, niye âlimlere ve mezheplere uyuluyor ki..?

Bu, cevabı bir kitap olacak kadar uzun, izah isteyen bir sualdir. Kısaca bildirelim. Allah ve Resulünden başkasına itaat etmek dinin emridir, şirk ve bid’at değildir. Bu husus, âyetlerle ve hadislerle sabittir.
...
Admin
15 Aralık 2019, 15:52:47 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 115 | Yorumlar: 0

DİNDE NAKİL ESASTIRDinde aklın yani şahsi görüşlerin yeri yoktur.

Akla göre din olmaz. İslamiyet, nakle dayanan, selim akıl dinidir. Selim akıl, yanılmayan akıldır. Birinin aklına uygun gelmeyen bir şey, selim akıl sahibi için uygun gelebilir. Akla göre din olsa, insan sayısı kadar din olur. İslamiyet’te aklın ermediği şey çoktur....
Admin
15 Aralık 2019, 14:31:34 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 168 | Yorumlar: 0

FALCILIK VE HURAFELERYıldız falı, kahve falı, el falı gibi her çeşit fal hurafedir.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Falcının, büyücünün söylediklerine inanan, Kur'an-ı kerime inanmamış olur.)

(Fal baktıran, falcıya inanmasa bile, kırk gün namazı kabul olmaz.)

Cinci hocanın cinden kurtardığına ...
Admin
14 Aralık 2019, 18:54:46 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 48 | Yorumlar: 0

Selefiyecilerin gerçek yüzüMezhepsizler isimli kitabında deniyor ki:

(Hanefi, Maliki ve Şafiilerinin eski mensupları da selefiye mezhebinden idiler. Fakat daha sonra Eşariyye ve Matüridiyye mezhepleri teessüs edince bahis konusu mezhep mensuplarının büyük ekseriyeti Matüridiyye ve Eşariyye mezheplerini benimsediler.) (s. 201)

Hiçbi...
Admin
01 Nisan 2019, 18:21:08 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 163 | Yorumlar: 0

DARUL HARP DARUL İSLAM NEDİRTürkiye darul harp mıdır,Yoksa darul islammı,

İslam âlimlerine göre bir yerin harp diyarı (dârülharp) olması için hangi şartların olması gerektiğini ve Türkiye'nin harp diyarı olup olmadığını kısaca özetleyelim:

Önce dârülharp ve dârülislâm mefhumlarının tariflerini ver­mekte fayda gö...
Admin
28 Mart 2019, 19:00:27 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 133 | Yorumlar: 0

EİMME NEDİRİmamlar, İmam kelimesinin çoğulu. Kur'an'da misal, rehber, lider, önder, örnek, manalarında kullanılmıştır.

Allah'ın emirlerini yeryüzünde uygulayan İslâm devletinin başkanı, yahut müslümanların ileri gelen ilim adamları sıfatıyla İslâm'ı koruyan, onu insanlara öğreten ve İslâm'ın hâkimiyeti için çalışan ümm...
Admin
28 Mart 2019, 18:57:50 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 141 | Yorumlar: 0

İRTİDADDinden dönme, hak dini terk etme

Terim olarak bir müslümanın İslâm dinini terketmesine veya başka bir dine dönmesine irtidad veya ridde denir. İrtidad eden kimseye de mürted (dinden dönen) adı verilir.

İslâm dini temelde din ve vicdan hürriyetine büyük önem vermiştir. Bu yüzden hiç kimse müslüman olmaya zorlanamaz. ...
Admin
28 Mart 2019, 18:55:28 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 134 | Yorumlar: 0

EHLİ DELALET KİMLERDİRDoğru yoldan, sırat-ı müstakîmden, Hz. Peygamber'in sünnet yolundan ayrılmış, bütün İslâm dışı din ve düşünce akımları.

Doğru yoldan çıkıp kaybolmak anlamıyla kullanılan dâlle (yalın hali dalâle, dalâl), Kur'ân'da çeşitli kullanımlarla geçmektedir.

Dalâlet veya dalâl; doğru yoldan sap...
Admin
28 Mart 2019, 18:48:38 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 151 | Yorumlar: 0

73 FIRKA NEDİRHemen her dinde görüldüğü gibi İslam dininin mensupları da farklı mezheplere ayrılmışlardır.

Bu mezhepler, Fığlalı nın ifadesiyle "İslam dininin itikadî ve amelî sahadaki düşünce ekolleridir."(1) Mezhep, gitmek anlamındaki Z-H-B kökünden türetilmiş bir kelime olup, "gidilen yol" anlamındadır. (2)Hz. Peygamber (as...
Admin
28 Mart 2019, 18:44:57 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 154 | Yorumlar: 0

FIRKAI NACIYEİslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk.

Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi Necat kelimesinden türetilmiş olup kurtuluş, kurtulmak, refah ve saadete ermek, umduğuna kavuşmak manalarına gelir.
...
Admin
28 Mart 2019, 18:43:02 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 136 | Yorumlar: 0

FIRKAI DALLEFırak kelimesi fırka kelimesinin çoğulu olup, fırkalar, topluluklar demektir. ...
Admin
28 Mart 2019, 18:28:43 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 145 | Yorumlar: 0

EHL-İ KIBLE KİMLERDİRKıbleye dönüp namaz kılan müslümanlar, Ehl-i İslâm.

Ehl-i Sünnet* yahut ehl-i bid'atten olup kıbleye yönelerek namaz kılan bütün müslümanlara ehl-i kıble denilir. Ehl-i bid'at mezheplerinden bazısının diğer müslümanları tekfir etmesine rağmen, ehl-i sünnet'e, göre kim olursa olsun ehl-i kıbleden hiç kimse ...
Admin
28 Mart 2019, 18:25:23 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 140 | Yorumlar: 0

EHLİ BİD AT KİMDİRBid'at ehli, heva ehli, dalalet ehli, şüpheler (şubuhat) ehli, tefrika ehli.

İlim ehline göre bunlar aynı şeyin değişik isimleridir. Bunlar Kitap ve Sünnet'e ve Ümmetin, ashabın yolunu ve metodunu izleyen selefinin anlayışına aykırı görüşler ortaya koyan kimselerdir.

Bidat lûgatta nümûnesiz ve benzeri o...
Admin
28 Mart 2019, 18:20:22 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 151 | Yorumlar: 0

EHLİ SÜNNETHz. Peygamber (s.a.s.)'in sünnetine ve ashâbının (r.a) yoluna bağlı olan ve onların izlediği dini yol ve metodu benimseyenler.

Kitap ve Sünnet üzerinde ittifak etmiş, ihtilâf ve tefrikadan sakınmış, dinde münakaşaya sebep olan hususlarda aklı değil, Kitap ve Sünneti kaynak alan, nasları esas kabul eden topluluk. Hz. Peygamb...
Admin
28 Mart 2019, 17:48:25 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 180 | Yorumlar: 0

ĞURABİYYE MENSUBLARIBu gurup da aşın fırkalardan biridir.

Bunlar, Sebeiler gibi Hz. Ali’yi ilâhi laştırmamış! olsa da O’nu hemen hemen Hz. Muhammed (S.A.V.)’den üstün saymışlardır. Bunlar, peygamberliğin aslında Hz. Ali’ye ait olduğunu, fakat Cebrail’in, hatâ ederek Hz. Ali yerine Hz. Muhammed’e geldiğini iddia ederler. Bunl...
Admin
28 Mart 2019, 17:33:42 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 118 | Yorumlar: 0

Sebeiyye
 


Bunlar, Abdullah İbn-i Sebe’ye tâbi olanlardır.

İbn-i Sebe’ Hiyreli bir Yahudi idi. Kendisini müslüman olarak gösteriyordu. Anne­si siyah bir cariye olduğu için İbn-i Sebe’ye «Siyah kadının oğlu» an­lamına gelen «îbnüssevda» da denilirdi. Bu kişinin Hz. Osman (R.A.) ve valileri alyhinde aşırı propaganda yapanlardan b...
Admin
25 Mart 2019, 23:10:33 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 154 | Yorumlar: 0

İslam'ı doğru anlayanlar ve doğru anladığını sananlarİslam’ı doğru anlayıp uygulama amacına yönelik çalışmalar, çatışmalar, kavgalar ve iddialarda iki ana akım var.

Birinci akımın temsilcilerine göre:

İslam’ın temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnettir, bu iki kaynakta yer alan vahyi beşer anlayacak ve uygulay...
Admin
22 Mart 2019, 20:06:59 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 164 | Yorumlar: 0

MUTEZİLE NEDİRİslâm'da ilk zuhur eden ve akideleri aklın ışığında izah edip temellendirmeye çalışan büyük kelam ekolünün adı.

Lügatta, "uzaklaşmak, ayrılmak, bırakıp bir tarafa çekilmek" gibi anlamlara gelen "i'tizal" kelimesinin ism-i fail siğasından meydana gelen çoğul bir isimdir. Müfredi, "mu'tezilî"dir. Kelime, hemen hemen ayn...
Admin
22 Mart 2019, 20:01:36 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 144 | Yorumlar: 0

HARİCİLİK NEDİRHaricilik Nedir? Görüşleri Nelerdir? Günümüze Ulaşmış mıdır?

Tarihçilerin İslam tarihinde ortaya çıkışını, Sıffin savaşında (37/657) hakem meselesinin ortaya atılışına bağladıkları fırka. Haricilik mensupları tavizsiz, sert ve fanatik davranışlarıyla dikkati çekmişlerdir.

Tarihlerde haricilik me...
Admin
14 Mart 2019, 12:20:29 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 144 | Yorumlar: 0

Meteor Yağmuru Nedir ?Son yıllarda bilim ve de teknolojinin gelişmesiyle, geçmişten günümüze dek hep merak edilen konular arasında yer alan uzayla ilgili çalışmalar hız kazanmış ve edinilen bilgiler de artmıştır. Araştırmalarla birlikte, uzayın sırları çözülmeye çalışılmış ve de uzay boşluğunda yer alan cisimlerle bu cisimlerin neden olduğu ...
Admin
10 Mart 2019, 22:29:25 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 268 | Yorumlar: 0

MÜSLÜMA'NIN AHLAK VE EDEBİYAZAR :Celal Yağmur

Selamünaleykum arkadaşlar,Yine farklı bir konu ile tekrar birlikteyiz...

Ahlak ve Edep ; Aslında ahlak ve edebin ne olduğunu fazla araştırmaya gerek olmadığını düşünüyorum.

Eğer bir müslümanda olması gereken ahlak ve edebin nasıl olunması gerektiğini merak ed...
Admin
09 Mart 2019, 00:34:06 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 151 | Yorumlar: 0

Peygamber Sonrası Dönem(SAV) Sonrası...İslam

Hz. Peygamber'in siyasî ve teşriî otoritesi, gerek sağlığında gerekse ölümünden sonra tartışılmamış, fakat bu iki fonksiyonun sonrakiler açısından değeri ve bunların ne şekilde ve kimler tarafından devam ettirilebileceği hususu çeşitli teorik ve pratik görüş farklılıklarına yol a...
Admin
08 Mart 2019, 18:21:20 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 162 | Yorumlar: 0

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞUAnadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)

Kutalmışoğlu Süleymanşâh Devri (1077-1086)

Melikşâh tarafından Anadolu’nun fethine memur edilen Süleymanşâh kısa zamanda İznik’e kadar bütün Anadolu’yu ele geçirerek 1077 tarihinde devletini kurdu. Rey’deki Büyük Selçuklu Sultanı’na bağlı olarak An...
Admin
02 Mart 2019, 20:44:32 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 237 | Yorumlar: 0

Babam da  beyim de  açılmamı istiyor ne yapayım?Babam"Kızım açılmazsan hakkımı helal etmem" diyor.

Ben de babamın kalbinin kırılmaması için ve bana hakkını helal etmesi için açılsam günah olur mu? Beyim de, açılmamı istiyor."Ben de hakkımı helal etmem" diyor...

...
Admin
02 Mart 2019, 19:39:27 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 193 | Yorumlar: 0

KADINA ARKADAN YANAŞMAKKadınla Arka Organdan Cinsel İlişki

Kadına arka organdan temas ne şekilde olursa olsun kesinlikle haramdır. Şayet kadın bu işe razı olacak olursa, o da büyük günaha ortak olur. Eşler arası bile olsa anal ilişki, livata olarak adlandırılmış olup, yasaklanmıştır.


Cenab-ı Hak buyuruyor:
<...
Admin
21 Şubat 2019, 19:37:46 Gönderen: Admin
Görüntülenme: 190 | Yorumlar: 0

FIKIHFıkıh kelimesi, Arapça’da, genel olarak bilmek-anlamak veya özel olarak islamiyeti bilmek-anlamak demektir.

Ahkâm-ı şer’iyyeyi bildiren ilme “Fıkıh ilmi”, fıkıh bilgilerini bilen kimseye de “Fakîh” denir. Tefsîr, hadîs ve kelâm ilmlerinden sonra, en şerefli ilim fıkıh ilmidir. Fıkıh bilgisi okumak, geceleri nâfile namâ...
Sayfalar: 1

Reklam Alanı

İslam ve Tarih

KİM BU HİZBUT TAHRİR

MÜ'MİNİN AHLAKI

SADECE KUR'ANA UYMAK CAHİLLİKTİR

KAVİMLER NEDEN HELAK OLDU

CİNSEL İLİŞKİ İBADETMİDİR

Reklam Alanı

İslam ve Tarih

MEDİNE DÖNEMİ

OSMANLI PADİŞAHLARI

DÜNYA TÜRKÜ KONUŞUYOR

DİNAZORLAR TARİHİ

KAİNATIN YARATILIŞI

EN POPİLER KONULAR

Popiler Konular